Wie nu zaait...

Wie nu zaait...

Het is tijd om te zaaien. Momenteel hebben wij een groot assortiment bloem- en groente zaden. Wanneer u nu zaait, dan zullen deze planten op zijn vroegst in mei/juni uitkomen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het soort. Let goed op bij het uitzoeken op de eigenschappen van de planten. Uiteraard helpen wij u hiermee graag in onze winkel!

Ook kunt u eens proberen uw eigen groenten te kweken. Hiervoor hebben wij een aanbod groenten plantjes, maar ook groenten zaden. Let hierbij op: deze kunt u het beste niet elk jaar op dezelfde plek in de tuin zaaien. Dit in verband met het risico op ziekten (bijv. aardappelmoeheid). Daarnaast kunt u in deze periode de tuin met organische meststoffen verrijken.

Er zijn verschillende producten in de handel op basis van koemestkorrels en/of een mengsel van koemest, kippenmest, hoornmeel en beendermeel. Deze meststoffen kunnen over de grond gestrooid worden en/of ondergespit worden (moestuin).

Veel voorjaars-tuinplezier gewenst.
En zoals iedereen weet: wie nu zaait, die oogst straks!

Meer tuintips